"ÇÜNKÜ İŞİMİZ SADECE GÜVENLİK"

KTY Güvenlik Görev Yeri Talimatı

1- GÖREV

Hukuk kurallarına,toplum,değerlerine uygun,olarak özenle ve sadakatle her türlü kötü niyetli fiil ve teşebbüslere karşı önleyici tedbirler alarak caydırmak,görev yerinin huzur ve güven içinde bulunmasını sağlamak,gözettim ve kontrol hizmetlerini yürütmek giriş ve çıkış güvenliğini sağlamak.

Koruma ve güvenliği sağladıkları alanlara girmek isteyenleri duyarlı kapıdan geçirme , bu kişilerin üstlerini dedektörle arama, eşyalarını X ray cihazından veya benzeri güvenlik sisteminden geçirmek.

Yangın, beprem gibi doğal afet durumlarında ve imdat istemesi gerekli hallerde görev alanındaki işyeri ve konutlarda derhal genel kolluktan yardım istemek hızır acil yada itfaiye birimlerini çağırarak olay yerinde ilk müdaleyi yapmak.suç unsuru teşkil eden bir olay söz konusu ise suçluyu yakalamak,suç,delilleri veya delil olabilecek nitelikteki her şeyi koruma altına almak kendinden ve meraklı olan kalabalıklarda korumak.

2- VARDİYA DÜZENİ

Görevli bulunduğu noktada 24 saat esasına göre vardiyalı hizmet vermek.

3- PERSONELDE BULUNACAK EKİPMAN

Görev yerinin özelliklerine göre ve komisyon kararlarına uygun kalmak şartları ile ateşli silahlar,izinli ünüforma,kimlik kartı,lastik joplar,telsiz ,el feneri,kelepçe,biber gazı gibi teçhizatları görevi süresince üzelerinde taşır.

4- ZOR KULLANMA

Özel güvenlik personeli ,nefsi müdafaa haricinde ve konusu suç teşkil eden bir olayın failinin yakalanmasında suç üstü durumları haricinde kesinlikle zor kullanmayacaktır.Yukarıda sayılan ve önceden izinleri alınmış teçhizatlar dışında kesinlikle kesici delicialet,yanıcı madde vb.taşıyamaz bulunduramaz.

5- İLETİŞİM

Sorumlugüvenlik görevlisi görev anında mevcut ve olası durumlar hakkında , hizmeti daha etkin yürütebilme amacıyla merkeze çevrim yapmalı uyanık olduğu nu gösterecektir ayrıca kurumsal telefon hatlarını ve telsizi etkin kullanabilmek amacıyla dönem dönem eğitimler yapılacaktır.

6- KAYIT TUTMA

Görev yerinde bulunan vardiya defterine , meydana gelen gelen ve tutanak tutulan tüm olaylar kayıt edilerek merkez bilgilendirilecektir.Ayrıca görevdevir teslim saatli olarak kayıt altına alınacaktır.

7- İHBAR

Görevde her personel şüphelendiği tüm durumlar hakkında kendisi yorumlamadan üstlerine bilgi vermeye ve deftere kayıt etmekle yükümlüdür.

8- KİMLİK TAŞIMA

Güvenlik görevlileri görev alanı ve süresi içinde herkes tarafından görülebilecek şekilde kimlik kartlarını taşımak zorundadır.

9- GÖREVİ İHMAL ve SAVSAKLAMAK

Görevli olduğu bölgede uyumak uyuklamak yetkililere ve misafirlere uygunsuz ve kaba davranmak,görevisavsaklamakveya görev yerinden izinsiz ayrılmak devriye hizmetlerini aksatmak ,ve işyerlerinde genel ahlak ve görgü kuralları dışında uygunsuz durumlarda olmak.Bütün bu sebeblerden dolayı iş akdinin feshi ve tazminat ödeme zorunluluğu ile tüm sebelerden doğabilecek maddi zaralarınmesuliyeti güvenlik görevlisine aittir.Yukarda sayılan nedenlerden dolayı herhangi bir aksaklığa mahal veren güvenlik görevlisi hakkında yasal işlem ve sözleşme ve iş kanunları çerçevesinde işlem yapılır.

10- TEMİZLİK

Görev yerleri daima temiz tutulur temiz olarak teslim edilir ve aynı şekilde teslim alınır.temiz olmayan ve bakımsız ve ütüsüz olarak kesinlikle görev icra edilmeyecektir.

11- GÖREV DEVİR TESLİM

Görev bitiminde devri yapılacak malzemeler varsa görerek ve sayarak teslim edilip aynı şekilde teslim alınır tüm malzemeler belirtilen yerlerde gösterldiği şekilde muhafaza edilir.